ไก่เนื้อ 224 (30 kg)

รหัสสินค้า : 7001008000828

ราคา

580.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 580.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด