ไก่ชนซี เอฟ 10 ไก่แรกเกิด-อายุ 2 เดือน (5 kg)

รหัสสินค้า : 9334214030159

ราคา

140.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 140.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด