• ปลากินพืช 9931 (20 kg)
  398.00 ฿
 • ปลากินพืช 9932 (20 kg)
  340.00 ฿
 • ปลากินพืช 9933 (20 kg)
  323.00 ฿
 • ปลาดุกเล็ก 9920D (20 kg)
  479.00 ฿
 • ปลาดุกกลาง 9921 (20 kg)
  465.00 ฿
 • ปลาดุกใหญ่ 9922 (20 kg)
  460.00 ฿
 • กบเล็ก 3762 (20 kg)
  715.00 ฿
 • กบกลาง 3763 (20 kg)
  663.00 ฿
 • กบใหญ่ 3764 (20 kg)
  619.00 ฿