• ปลากินพืช 9931 (20 kg)
  430.00 ฿
 • ปลากินพืช 9932 (20 kg)
  370.00 ฿
 • ปลากินพืช 9933 (20 kg)
  350.00 ฿
 • ปลาดุกเล็ก 9920D (20 kg)
  500.00 ฿
 • ปลาดุกกลาง 9921 (20 kg)
  487.00 ฿
 • ปลาดุกใหญ่ 9922 (20 kg)
  485.00 ฿
 • กบเล็ก 3762 (20 kg)
  775.00 ฿
 • กบกลาง 3763 (20 kg)
  720.00 ฿
 • กบใหญ่ 3764 (20 kg)
  672.00 ฿