• ปลากินพืช 9931 (20 kg)
  415.00 ฿
 • ปลากินพืช 9932 (20 kg)
  360.00 ฿
 • ปลากินพืช 9933 (20 kg)
  350.00 ฿
 • ปลาดุกเล็ก 9920D (20 kg)
  490.00 ฿
 • ปลาดุกกลาง 9921 (20 kg)
  480.00 ฿
 • ปลาดุกใหญ่ 9922 (20 kg)
  475.00 ฿
 • ปลาสลิด 9930 (20 kg)
  600.00 ฿
 • ปลาดุกเล็ก 9961-L (20 kg)
  755.00 ฿
 • กบเล็ก 3762 (20 kg)
  730.00 ฿
 • กบกลาง 3763 (20 kg)
  680.00 ฿
 • กบใหญ่ 3764 (20 kg)
  640.00 ฿