• ปลากินพืช 9931 (20 kg)
  345.00 ฿
 • ปลากินพืช 9932 (20 kg)
  295.00 ฿
 • ปลากินพืช 9933 (20 kg)
  277.00 ฿
 • ปลาดุกเล็ก 9920D (20 kg)
  415.00 ฿
 • ปลาดุกกลาง 9921 (20 kg)
  400.00 ฿
 • ปลาดุกใหญ่ 9922 (20 kg)
  397.00 ฿
 • ปลาสลิด 9930 (20 kg)
  520.00 ฿
 • ปลาดุกเล็ก 9961-L (20 kg)
  670.00 ฿
 • กบเล็ก 3762 (20 kg)
  640.00 ฿
 • กบกลาง 3763 (20 kg)
  595.00 ฿
 • กบใหญ่ 3764 (20 kg)
  555.00 ฿