• ปลากินพืช 9931 (20 kg)
  405.00 ฿
 • ปลากินพืช 9932 (20 kg)
  355.00 ฿
 • ปลากินพืช 9933 (20 kg)
  340.00 ฿
 • ปลาดุกเล็ก 9920D (20 kg)
  480.00 ฿
 • ปลาดุกกลาง 9921 (20 kg)
  470.00 ฿
 • ปลาดุกใหญ่ 9922 (20 kg)
  465.00 ฿
 • ปลาสลิด 9930 (20 kg)
  580.00 ฿
 • ปลาดุกเล็ก 9961-L (20 kg)
  720.00 ฿
 • กบเล็ก 3762 (20 kg)
  710.00 ฿
 • กบกลาง 3763 (20 kg)
  665.00 ฿
 • กบใหญ่ 3764 (20 kg)
  620.00 ฿