• ไก่เนื้อแรกเกิด 223 (30 kg)
  586.00 ฿
 • ไก่เนื้อ 224 (30 kg)
  580.00 ฿
 • ไก่พื้นเมือง 213 (30 kg)
  523.00 ฿
 • ไก่พื้นเมืองรวม 215 (30 kg)
  516.00 ฿
 • ไก่ไข่ 124 (30 kg)
  510.00 ฿
 • นกกระทา 108 M (30 kg)
  584.00 ฿
 • โคนม 024 (30 kg)
  347.00 ฿
 • โคขุน 009 (30 kg)
  324.00 ฿
 • เป็ดไข่ 405 (30 kg)
  523.00 ฿