• ไก่ไข่เล็ก 6521T (30 kg)
  520.00 ฿

   

 • ไก่ไข่รุ่น 6522 (30 kg)
  490.00 ฿

   

 • ไก่ไข่ 19 สัปดาห์ 6524 (30 kg)
  502.00 ฿

   

 • ไก่ชนซีพี สูตร 1 ไก่แรกเกิด-อายุ 2 เดือน (3 kg)
  145.00 ฿

   

 • ไก่ชนซีพี สูตร 2 ไก่ชนอายุ 2-8 เดือน (3 kg)
  145.00 ฿

   

 • ไก่ชนซีพี สูตร 3 ไก่ชนตัวผู้อายุ 8 เดือนขึ้นไป (3 kg)
  145.00 ฿

   

 • ไก่ชนซี เอฟ 10 ไก่แรกเกิด-อายุ 2 เดือน (5 kg)
  140.00 ฿

   

 • ไก่ชนซี เอฟ 11 ระยะรุ่นอายุ 2-4 เดือน (5 kg)
  135.00 ฿

   

 • ไก่ชนซี เอฟ 19 ระยะรุ่นตัวผู้อายุ 3-10 เดือน (5 kg)
  135.00 ฿

   

 • ไก่ชนซี เอฟ 20 ตัวผู้ระยะ 10 เดือนขึ้นไป (5 kg)
  135.00 ฿

   

 • ไก่ชน นักสู้ 111 (5kg)
  137.00 ฿

   

 • ไก่ชน นักสู้ 222 (5kg)
  125.00 ฿

   

 • ไก่ชน นักสู้ 555 (5kg)
  130.00 ฿

   

 • หมู 6551A (30 kg)
  792.00 ฿

   

 • หมู 6552A (30 kg)
  574.00 ฿

   

 • หมู 6553A (30 kg)
  570.00 ฿

   

 • แพะ 991-14 (30 kg)
  455.00 ฿

   

 • แพะ 991-16 (30 kg)
  475.00 ฿

   

 • หมู 6656F (30 kg)
  443.00 ฿

   

 • ไก่พื้นเมือง ซี5
  112.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • กระต่าย เอราวัณ อาร์ 9
  502.00 ฿

   

 • ไก่พื้นเมือง C5 เม็ด (30)
  490.00 ฿

   

 • แพะ 991-18 (30)
  482.00 ฿