• ข้าวโพดเม็ดไก่งาม
  148.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดไก่เงิน
  147.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดโอ่งทอง
  147.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดAAA
  145.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดทอง111
  172.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดทอง 222
  655.00 ฿

   

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดเงิน111-2
  167.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดป่น5510 หมูทอง 50kg
  690.00 ฿

   

 • ข้าวโพดป่น5512 หมูแดง (50kg)
  680.00 ฿

   

 • ปลายข้าวหยิม4421 ส้มจี๊ด (50)
  745.00 ฿

   

 • ปลายข้าวท่อน4431 ส้มจี๊ด (50)
  755.00 ฿

   

 • ข้าวสารนึ่ง4443 ฟักทอง
  255.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวสารนึ่ง4444 ฟักคู่
  245.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • มันเส้น7712 วัวทอง
  520.00 ฿

   

 • มันโม่ (50)
  520.00 ฿

   

 • ข้าวเปลือกยาว ไก่งาม888
  130.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวกล้อง
  610.00 ฿