• 7012 โคเนื้อ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป (30)
  300.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 7014 โคเนื้อ 1 ปี - 1 ปี 6 เดือน (30)
  330.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 7016 โคเนื้อ 6 เดือน - 1 ปี (30)
  365.00 ฿

   

 • ไก่ไข่เล็ก 6521T (30 kg)
  517.00 ฿

   

 • ไก่ไข่รุ่น 6522 (30 kg)
  486.00 ฿

   

 • ไก่ไข่ 19 สัปดาห์ 6524 (30 kg)
  492.00 ฿

   

 • ไก่ชนซีพี สูตร 1 ไก่แรกเกิด-อายุ 2 เดือน (3 kg)
  145.00 ฿

   

 • ไก่ชนซีพี สูตร 2 ไก่ชนอายุ 2-8 เดือน (3 kg)
  145.00 ฿

   

 • ไก่ชนซีพี สูตร 3 ไก่ชนตัวผู้อายุ 8 เดือนขึ้นไป (3 kg)
  145.00 ฿

   

 • ไก่ชนซี เอฟ 10 ไก่แรกเกิด-อายุ 2 เดือน (5 kg)
  140.00 ฿

   

 • ไก่ชนซี เอฟ 11 ระยะรุ่นอายุ 2-4 เดือน (5 kg)
  135.00 ฿

   

 • ไก่ชนซี เอฟ 19 ระยะรุ่นตัวผู้อายุ 3-10 เดือน (5 kg)
  135.00 ฿

   

 • ไก่ชนซี เอฟ 20 ตัวผู้ระยะ 10 เดือนขึ้นไป (5 kg)
  135.00 ฿

   

 • ไก่ชน นักสู้ 111 (5kg)
  137.00 ฿

   

 • ไก่ชน นักสู้ 222 (5kg)
  125.00 ฿

   

 • ไก่ชน นักสู้ 555 (5kg)
  130.00 ฿

   

 • ไก่เนื้อแรกเกิด 223 (30 kg)
  587.00 ฿

   

 • ไก่เนื้อ 224 (30 kg)
  580.00 ฿

   

 • ไก่พื้นเมือง 213 (30 kg)
  524.00 ฿

   

 • ไก่พื้นเมืองรวม 215 (30 kg)
  517.00 ฿

   

 • หมู 6551A (30 kg)
  794.00 ฿

   

 • หมู 6552A (30 kg)
  576.00 ฿

   

 • หมู 6553A (30 kg)
  572.00 ฿

   

 • แพะ 991-14 (30 kg)
  445.00 ฿