• 7012 โคเนื้อ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป (30)
  230.00 ฿
 • 7014 โคเนื้อ 1 ปี - 1 ปี 6 เดือน (30)
  240.00 ฿
 • 7016 โคเนื้อ 6 เดือน - 1 ปี (30)
  265.00 ฿
 • โคแรกเกิด 001 (10 kg)
  169.00 ฿
 • ไก่ไข่เล็ก 6521T (30 kg)
  463.00 ฿
 • ไก่ไข่รุ่น 6522 (30 kg)
  436.00 ฿
 • ไก่ไข่ 19 สัปดาห์ 6524 X (30 kg)
  390.00 ฿
 • ไก่ชนซีพี สูตร 1 ไก่แรกเกิด-อายุ 2 เดือน (3 kg)
  138.00 ฿
 • ไก่ชนซีพี สูตร 2 ไก่ชนอายุ 2-8 เดือน (3 kg)
  138.00 ฿
 • ไก่ชนซีพี สูตร 3 ไก่ชนตัวผู้อายุ 8 เดือนขึ้นไป (3 kg)
  138.00 ฿
 • ไก่ชนซีพี สูตร 4 แม่พันธุ์ไก่ชนอายุ 6 เดือนขึ้นไป (3 kg)
  138.00 ฿
 • ไก่ชนซี เอฟ 10 ไก่แรกเกิด-อายุ 2 เดือน (5 kg)
  130.00 ฿
 • ไก่ชนซี เอฟ 11 ระยะรุ่นอายุ 2-4 เดือน (5 kg)
  125.00 ฿
 • ไก่ชนซี เอฟ 19 ระยะรุ่นตัวผู้อายุ 3-10 เดือน (5 kg)
  125.00 ฿
 • ไก่ชนซี เอฟ 20 ตัวผู้ระยะ 10 เดือนขึ้นไป (5 kg)
  125.00 ฿
 • ไก่ชน นักสู้ 111 (5kg)
  125.00 ฿
 • ไก่ชน นักสู้ 222 (5kg)
  115.00 ฿
 • ไก่ชน นักสู้ 555 (5kg)
  120.00 ฿
 • ไก่เนื้อแรกเกิด 203A (30 kg)
  432.00 ฿
 • ไก่พื้นเมืองระยะแรก 211 (30 kg)
  414.00 ฿
 • ไก่พื้นเมือง 213 (30 kg)
  373.00 ฿
 • ไก่พื้นเมืองรวม 215 (30 kg)
  366.00 ฿
 • หมู 6551A (30 kg)
  619.00 ฿
 • หมู 6552A (30 kg)
  430.00 ฿