• ข้าวโพดเม็ดไก่งาม
  640.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดไก่เงิน
  630.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดโอ่งทอง
  630.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดAAA
  615.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดทอง111
  690.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดทอง 222
  690.00 ฿

   

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดเงิน111-2
  650.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดเงิน222-2
  650.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดป่น5510 หมูทอง
  805.00 ฿

   

 • ข้าวโพดป่น5512 หมูแดง (50kg)
  780.00 ฿

   

 • ข้าวขาวโม่4411 ส้มจี๊ด (50)
  830.00 ฿

   

 • ปลายข้าวหยิม4421 ส้มจี๊ด (50)
  755.00 ฿

   

 • ปลายข้าวท่อน4431 ส้มจี๊ด (50)
  780.00 ฿

   

 • กากถั่วเหลือง5550 หมูทอง555(20)
  475.00 ฿

   

 • กากดีดีจีเอส7761 วัวทอง(50)
  920.00 ฿

   

 • กากทานตะวันอัดเม็ด7771 วัวทอง(50)
  555.00 ฿

   

 • ถั่วเขียวโม่7780 วัวทอง(50)
  555.00 ฿

   

 • ข้าวเปลือกสั้น ไก่งาม999
  455.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวสารนึ่ง4443 ฟักทอง
  570.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวสารนึ่ง4444 ฟักคู่
  550.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • มันเส้น7712 วัวทอง
  605.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • มันโม่ (50)
  630.00 ฿

   

 • กากถั่วเหลืองTVOนอก(70)
  1,590.00 ฿

   

 • ถั่วอบ (Full Fat Soy) (50)
  1,405.00 ฿