• ข้าวโพดเม็ดไก่งาม
  145.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดไก่เงิน
  140.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดโอ่งทอง
  140.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดAAA
  138.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดทอง111
  160.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดทอง 222
  615.00 ฿

   

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดเงิน111-2
  155.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดป่น5510 หมูทอง 50kg
  680.00 ฿

   

 • ข้าวโพดป่น5512 หมูแดง (50kg)
  630.00 ฿

   

 • 7012 โคเนื้อ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป (30)
  300.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 7014 โคเนื้อ 1 ปี - 1 ปี 6 เดือน (30)
  330.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 7016 โคเนื้อ 6 เดือน - 1 ปี (30)
  365.00 ฿

   

 • ปลายข้าวหยิม4421 ส้มจี๊ด (50)
  680.00 ฿

   

 • ปลายข้าวท่อน4431 ส้มจี๊ด (50)
  730.00 ฿

   

 • กากถั่วเหลือง5550 หมูทอง(20)
  450.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ถั่วเขียวโม่7780 วัวทอง(50)
  480.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวเปลือกสั้น ไก่งาม999
  143.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวสารนึ่ง4443 ฟักทอง
  245.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวสารนึ่ง4444 ฟักคู่
  235.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • มันเส้น7712 วัวทอง
  530.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • มันโม่ (50)
  555.00 ฿

   

 • กากถั่วเหลืองTVOนอก(70)
  1,540.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • กากถั่วเหลืองธนากร(70)
  1,525.00 ฿

   

 • ถั่วอบ (Full Fat Soy) (50)
  1,380.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก


*** ราคาสินค้าเป็นราคารับเองหน้าโรงงาน กรณีส่งถึงมีเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่ง