• ข้าวโพดเม็ดไก่งาม
  420.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดไก่เงิน
  410.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดโอ่งทอง
  410.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดAAA
  400.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดทอง111
  590.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดทอง 222
  590.00 ฿

   

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดเงิน111-2
  530.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดเงิน222-2
  530.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดป่น5510 หมูทอง
  530.00 ฿

   

 • ข้าวโพดป่น5512 หมูแดง (50kg)
  490.00 ฿

   

 • 7012 โคเนื้อ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป (30)
  230.00 ฿

   

 • 7014 โคเนื้อ 1 ปี - 1 ปี 6 เดือน (30)
  240.00 ฿

   

 • 7016 โคเนื้อ 6 เดือน - 1 ปี (30)
  265.00 ฿

   

 • ข้าวขาวโม่4411 ส้มจี๊ด (50)
  690.00 ฿

   

 • ปลายข้าวหยิม4421 ส้มจี๊ด (50)
  655.00 ฿

   

 • ปลายข้าวท่อน4431 ส้มจี๊ด (50)
  680.00 ฿

   

 • กากถั่วเหลือง5550 หมูทอง555(20)
  345.00 ฿

   

 • กากดีดีจีเอส7761 วัวทอง(50)
  580.00 ฿

   

 • กากทานตะวันอัดเม็ด7771 วัวทอง(50)
  405.00 ฿

   

 • ถั่วเขียวโม่7780 วัวทอง(50)
  455.00 ฿

   

 • ข้าวเปลือกสั้น ไก่งาม999
  415.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวสารนึ่ง4443 ฟักทอง
  550.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวสารนึ่ง4444 ฟักคู่
  510.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • มันเส้น7712 วัวทอง
  355.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก


*** ราคาสินค้าเป็นราคารับเองหน้าโรงงาน กรณีส่งถึงมีเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่ง