• ข้าวโพดเม็ดไก่งาม
  640.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดไก่เงิน
  630.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดโอ่งทอง
  630.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดเม็ดAAA
  615.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดทอง111
  690.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดทอง 222
  690.00 ฿

   

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดเงิน111-2
  650.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • เกล็ดข้าวโพด เกล็ดเงิน222-2
  650.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวโพดป่น5510 หมูทอง
  805.00 ฿

   

 • ข้าวโพดป่น5512 หมูแดง (50kg)
  780.00 ฿

   

 • 7012 โคเนื้อ 1 ปี 6 เดือนขึ้นไป (30)
  340.00 ฿

   

 • 7014 โคเนื้อ 1 ปี - 1 ปี 6 เดือน (30)
  370.00 ฿

   

 • 7016 โคเนื้อ 6 เดือน - 1 ปี (30)
  405.00 ฿

   

 • ข้าวขาวโม่4411 ส้มจี๊ด (50)
  830.00 ฿

   

 • ปลายข้าวหยิม4421 ส้มจี๊ด (50)
  755.00 ฿

   

 • ปลายข้าวท่อน4431 ส้มจี๊ด (50)
  780.00 ฿

   

 • กากถั่วเหลือง5550 หมูทอง555(20)
  475.00 ฿

   

 • กากดีดีจีเอส7761 วัวทอง(50)
  920.00 ฿

   

 • กากทานตะวันอัดเม็ด7771 วัวทอง(50)
  555.00 ฿

   

 • ถั่วเขียวโม่7780 วัวทอง(50)
  555.00 ฿

   

 • ข้าวเปลือกสั้น ไก่งาม999
  455.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวสารนึ่ง4443 ฟักทอง
  570.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ข้าวสารนึ่ง4444 ฟักคู่
  550.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • มันเส้น7712 วัวทอง
  605.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก


*** ราคาสินค้าเป็นราคารับเองหน้าโรงงาน กรณีส่งถึงมีเพิ่มค่าใช้จ่ายในการขนส่ง