ข่าวสาร

วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ทางบริษัทฯได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2562 เพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อง่ายต่อการรักษาในโรคที่ตรวจพบตั้งแต่เริ่มแรก ทำให้มีโอกาสหายเป็นปกติได้ จำนวนพนักงานที่เข้ารับการตรวจ 122 คน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพ ปี 2562 กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี โดยได้รับการตรวจโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร