เกี่ยวกับเรา

เริ่มจดทะเบียนพาณิชย์ในนาม “ร้านวังมะนาวเกษตรภัณฑ์” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2541 โดยนายเสนีย์และนางสันทนา แก้วพิจิตร วัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายอาหารสัตว์ อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ วัตถุดิบผสมอาหารสัตว์และพืชไร่ ทุกชนิด ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ 5 ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี บนพื้นที่ 1.5 ไร่ โดยดำเนินงานกันเองภายในครอบครัว เริ่มจากมีแรงงาน 3 คน ด้วยความหนาแน่นของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงงานอาหารสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้กิจการเจริญเติบโต 

 

 

 

 

 

 

 


ประวัติโดยย่อ

ปี 2546 ได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ปี 2547 ตั้งถังไซโลขนาด 500ตัน

ปี 2549 ขยายพื้นที่โรงงานใหม่ขนาด 13.5ไร่ บริเวณถนนเพชรเกษม 

ปี 2551 ก่อสร้างโรงงานโม่และบดข้าวโพดขนาด 10ตันต่อชั่วโมง

ปี 2553 เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าวสารตราฉัตร, อาหารสัตว์บก CPF, อาหารสัตว์เลี้ยง Perfect Companion

ปี 2558 ก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มเติมขนาดเก้าร้อยตารางเมตรเพื่อรองรับค้าปลีกและส่งเพิ่มเติม

สินค้าและบริการ

พืชผลทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เช่น ข้าวสาร, ข้าวโพดเม็ด, ข้าวโพดป่น, ปลายข้าว, รำละเอียด, ปลาป่น, กากถั่วเหลือง, ถั่วอบ, มันเส้น,  กากปาล์ม, กระถินป่น, กากมะพร้าว 

อาหารสัตย์สำเร็จรูป เช่น อาหารสัตว์บก สัตว์น้ำ อาหารสัตว์เลี้ยง

สินค้าเพิ่อบริโภค เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช